Ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, niesie za sobą pewne zagrożenia, wynikające z samej technologii ich ładowania. Oczywiście można się przed nimi skutecznie zabezpieczyć, co jest kwestią zdecydowanie najważniejszą na każdym obiekcie, na którym realizowane są tego typu działania. W większości będzie to mieć miejsce w przypadku obiektów, gdzie wykorzystywane są wszelkiego rodzaju wózki widłowe napędzane elektryczne. A więc będą to obiekty głównie przemysłowe, czyli produkcyjne i magazynowe. Oczywiście mówimy o obiektach zdecydowanie większych, gdzie bez tego typu wózków trudno będzie realizować zadania związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Aby jednak ładowanie akumulatorów do posiadanych wózków było bezpieczne, należy zadbać o to, aby proces ten realizowany był w odrębnych pomieszczeniach, wyposażonych w niezbędne zabezpieczenia. Kluczową rolę odgrywać tutaj będą systemy detekcji wodoru, które zapewniają szybkie i sprawne wychwytywanie nadmiernego stężenia wodoru w atmosferze wewnętrznej pomieszczenia akumulatorowni, w celu podjęcia natychmiastowych działań, w razie pojawienia się zagrożenia.

Zagrożenia związane z nadmiernym stężeniem wodoru w akumulatorowni.

Przede wszystkim, należy zdać sobie sprawę z faktu tego, iż w pomieszczeniu akumulatorowni może dochodzić do wydzielania się wodoru. Jest to gaz bardzo niebezpieczny, o właściwościach łatwopalnych, zaś w przypadku połączenia się z powietrzem atmosferycznym, będzie wykazywać właściwości silnie wybuchowe. Dlatego też, wyłapywanie jego nadmiernego stężenia, jest tutaj kwestią kluczową dla zapewnienia sobie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przypadku prowadzenia tego typu prac.

Najważniejsze kwestie związane z zabezpieczeniami pomieszczenia akumulatorowni.

Jednym z najważniejszych zagadnień, jest tutaj oczywiście zadbanie o to, aby ładowanie baterii kwasowo-ołowiowych, realizowane było w odrębnym pomieszczeniu akumulatorowni. Niedopuszczalne jest, aby prostowniki oraz akumulatory, znajdywały się w tej samej przestrzeni, co pracujący ludzie i maszyny, bowiem jest to niepotrzebne a wręcz karygodne powiększanie zagrożenia z tym związanego. Oczywiście wewnątrz pomieszczenia powinny być zastosowane nowoczesne systemy detekcji wodoru, które sprawnie wychwycą ewentualne wydzielanie wodoru do otoczenia i natychmiast podejmą stosowne działania. Tutaj najważniejsze będzie natychmiastowe uruchomienie sytemu wentylacji mechanicznej, oraz odłączenie zasilania od prostowników, aby uniknąć ewentualnego źródła zapłonu dla gazu. Dodatkowo, warto zadbać o to, aby pomieszczenie akumulatorowni było wyposażone w nie iskrzącą instalację oświetlenia, co także zminimalizuje ryzyko ewentualnego, przypadkowego zapłonu w sytuacji, kiedy w wyniku rozszczelnienia się akumulatorów, dojdzie do wydzielania się wodoru do otoczenia.

Jednym słowem, zagrożenia tutaj są bardzo realne i poważne, i trzeba się bardzo skutecznie zająć ich minimalizacją, aby zagwarantować sobie maksymalnie bezpieczne warunki do pracy w tego typu obiektach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *