W świetle intensywnego rozwoju motoryzacji i transportu wzrastają potrzeby pozyskiwania paliw z odnawialnych źródeł energii. Już od jakiegoś czasu dużym zainteresowaniem cieszą się biopaliwa. Uważane są za ekologiczne w przeciwieństwie do węgla kamiennego, brunatnego czy ropy naftowej.


Czym są biopaliwa?

Z definicji są to wszystkie paliwa wyprodukowane z biomasy, czyli całości materii roślinnej bądź zwierzęcej, która ulega biodegradacji. Biopaliwa dzieli się na gazowe, ciekłe i stałe. I tak do pierwszej grupy zalicza się biogaz powstały w procesie fermentacji beztlenowej biomasy. Składa się on w dużej mierze z metanu. Innym rodzajem biopaliwa należącym do grupy biopaliw gazowych jest gaz drzewny uzyskiwany dzięki zgazowaniu odnawialnego drewna. Z kolei do biopaliw ciekłych zaliczyć można bioetanol i biodiesel, a także olej roślinny i metanol oraz butanol. A jakie wymienić można stałe biopaliwa? To ogólnie rzecz ujmując przetworzona i nieprzetworzona biomasa, czyli wszelkiego rodzaju zrębki, drewno, brykiety drzewne oraz węgiel drzewny, a nawet ziarna zbóż, na przykład owies. W związku z powyższym zachodzi kolejne pytanie.

Jakie korzyści przynoszą biopaliwa?

Uważa się, że mogą zastąpić paliwa nieodnawialne – przy produkcji ciepła i energii, do ogrzania pomieszczeń i przygotowywania posiłków, oraz rzecz jasna w transporcie. Biopaliwa są przyjazne dla środowiska, korzystne dla rolnictwa – nie są źródłem uciążliwych odpadów bądź są zupełnie bezodpadowe.

Intensywny rozwój transportu drogowego, kolejowego i morskiego zwiększa zapotrzebowanie na różnego typu paliwa, dlatego warto polegać na zaufanym dostawcy, także biopaliw. W tej dziedzinie Onico-energia dostawcy biopaliw zapewnia profesjonalną obsługę zarówno dużym koncernom polskim i międzynarodowym, jak i klientom indywidualnym. Firma od 2010 sprzedaje biopaliwa, a konkretnie paliwo jakim jest biodiesel, czyli produkowane na bazie olejów roślinnych, a dedykowane pojazdom z silnikami diesla. Biodiesel ma korzystny wpływ na pracę, jak również trwałość silnika. W porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego ten konkretny rodzaj biopaliwa ma wyższą zawartość tlenu, dlatego zapewnia lepsze spalanie.

Korzystając z biopaliw, takich jak biodiesel, użytkownik chroni środowisko naturalne, gdyż emisja szkodliwych gazów cieplarnianych jest znacznie obniżona. Co więcej, chroni w ten sposób swoje zdrowie i innych, a biopaliwo podlega całkowitej biodegradacji. Jego produkcja z oleju rzepakowego sprzyja zagospodarowaniu terenów rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *