Polisa OC dla rolnika. Czy zawsze jest obowiązkowa?

Polisa OC dla rolnika. Czy zawsze jest obowiązkowa?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika to bardzo ważna forma ubezpieczeniowa. Prowadząc gospodarstwo rolne, bardzo często może dochodzić do sytuacji, w których poszkodowane zostaną osoby postronne. W takich sytuacjach, trzeba będzie liczyć się z koniecznością wypłaty na ich korzyść zadośćuczynienia. Jeśli zaś dany rolnik nie posiada wykupionej polisy OC, trzeba będzie pokryć koszty z własnej kieszeni. Niejednokrotnie może się to okazać ciężarem niemożliwym do udźwignięcia przez małe gospodarstwo rolne. Dlatego też, polisa OC dla rolnika, nawet jeśli nie spełnia od przesłanek do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami rolniczymi, jest warta wykupienia. Zabezpiecza bowiem rolnika przed ewentualnym bankructwem w wyniku zdarzeń losowych.

Kiedy polisa OC dla rolnika jest obowiązkowa?

Aby polisa OC dla rolnika była obowiązkowa, musi on spełnić przesłanki wyszczególnione w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najważniejsze są tutaj dwie kwestie a mianowicie. Rolnik powinien prowadzić gospodarstwo o łącznej powierzchni areałów uprawnych większej niż jeden hektar. Ponadto musi on jednocześnie być płatnikiem podatku rolnego i rozliczać się podatkiem rolnym w całości lub przynajmniej w części swoich dochodów.

Jeśli więc dane gospodarstwo jest mniejsze, bądź też nie jest obowiązane do rozliczania się podatkiem rolnym, gdyż rozlicza się w inny, zgodny z prawem sposób ubezpieczenia tego typu nie będą obowiązkowe. Niemniej jednak zawsze jest jeszcze dobrowolna polisa OC rolników. Jej wykupienie nie jest ani kosztowne ani tez obowiązkowe. Jednakże zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa na wypadek różnych sytuacji, w których w toku prowadzenia prac związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa dochodzi do wypadków, w których poszkodowane zostają osoby trzecie. Zamiast wypłacać zadośćuczynienia z własnej kieszenie, zajmuje się tym ubezpieczalnia. Oczywiście w zakresie opisanym szczegółowo w umowie ubezpieczenia. Należy więc starannie umowę przeanalizować i dobrać taką formę ubezpieczenia która będzie spełniać wszystkie wymagania danego gospodarstwa.

Jak dobrać polisę OC dla rolnika?

Właściwy dobór polisy OC dla rolnika jest dość skomplikowanym procesem. Trzeba tutaj bowiem w pierwsze kolejności przeprowadzić analizę zakresu działalność gospodarstwa, aby znaleźć wszystkie potencjalne zagrożenia. Musimy bowiem pamiętać, iż każde gospodarstwo jest inne, każde ma inny przedmiot działalności, inną lokalizację, czy też inne sąsiedztwo. Z tego też wynika, iż zagrożenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej będą zupełnie inne. Najlepsza opcją będzie skorzystanie z usług doradcy ubezpieczeniowego, aczkolwiek jest to w pewnym zakresie opcją kosztowną. Można jednakże wybrać polisę samodzielnie, choć wymaga to poświęcenia sporej ilości czasu na dogłębną analizę wszystkich potencjalnych zagrożeń. Najłatwiej jest więc wykorzystać doradcę ubezpieczeniowego do czego gorąco zachęcamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top