Profesjonalna stabilizacja podbudowy drogowej czy też warstw gruntu, pozwala nam osiągnąć wyższy poziom efektywności eksploatacyjnej danej inwestycji. Jest to szczególnie widoczne w przypadku nowo budowanych dróg oraz autostrad, gdzie poprzez zastosowanie Geosiatki, można znacznie wydłużyć okres bezawaryjnej eksploatacji nawet o 35%. Bardzo ważne jest jednakże to, aby w danym, konkretnym przypadku zastosować odpowiednie geosiatki, aby spełniały one wymagania technologiczne danego zastosowania. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest przede wszystkim znalezienie solidnego, w pełni profesjonalnego dostawcy tego typu materiałów geosyntetycznych, który zagwarantuje nam prawidłowy ich dobór w każdym przypadku.

Czym są geosiatki i gdzie można je zastosować?

Geosiatki to nic innego jak płaskie struktury w kształcie siatki, wykonywane z włókien polimerowych czy też poliestrowych (zależnie od typu geosiatki), charakteryzujących się bardzo wysokimi parametrami technicznymi, szczególnie w zakresie wytrzymałości na obciążenia. Niektóre modele będą dodatkowo stabilizowane przeciwko promieniowaniu UV, co sprawia, iż możemy je dość swobodnie zastosować w przypowierzchniowej warstwie gruntu. Są to także materiały w znikomy sposób oddziaływujące na środowisko, toteż mogą być stosowane bez obaw o doprowadzenie do skażenia naturalnego środowiska czy też wód głębinowych.

Najczęściej geosiatka jest stosowana do realizacja wzmocnienia warstw podbudowy. Dzięki jej zastosowaniu podbudowa jest trzymana stabilnie w jednym fragmencie i nie ma możliwości aby jej elementy (kruszywo), przemieszczały się pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych. Dzięki temu też, ewentualne wgłębienia, zapadnięcia i spękania nawierzchni będą powstawać o wiele później, niż gdyby to miało miejsce bez zastosowania geosiatki do zbrojenia warstwy podbudowy. Jej zastosowanie jest więc bardzo korzystne, głównie ze względów finansowych. Ewentualne remonty nawierzchni będą przeprowadzane o wiele później, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych nowo budowanej drogi czy też autostrady.

Gdzie jeszcze sprawdzi się geosiatka?

Oczywiście zastosowanie geosiatek jest o wiele szersze i warto sobie wyszczególnić najczęstsze przypadki jej wykorzystywania. Do najczęstszych zastosowań możemy tutaj więc zaliczyć:

  • Stabilizacji gruntu i podbudowy w budownictwie drogowym i kolejowym
  • Zabezpieczenia skarp składowisk odpadów
  • Budowa murów oporowych w połączeniu z prefabrykatami betonowymi.
  • Zabezpieczenia przeciwerozyjne
  • Realizacja robót ziemnych i budowa fundamentów

Oczywiście bez większych trudności znajdziemy także inne zastosowanie. Te, wyszczególnione powyżej to jedynie przykłady najczęstszego wykorzystywania tego typu materiałów geosyntetycznych. Generalnie jednak rzecz biorąc, trzeba przyjąć założenie, iż geosiatki sprawdzają się wszędzie tam, gdzie należy w wyraźny sposób wzmocnić warstwy gruntu, czy tez innych materiałów, aby utrzymać je w jednym fragmencie przez jak najdłuższy czas. Warto o tym pamiętać, bowiem może się okazać iż także w przypadku innych rozwiązań, geosiatki będą sprawdzać się wręcz wyśmienicie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *