Technologia pozyskiwania i stosowania asfaltu

droga-asfalt

Technologia pozyskiwania i stosowania asfaltu

Asfalt należy do jednych z najpopularniejszych surowców budowlanych na rynku. Dzięki zastosowaniu tego środka możliwe jest efektywne przygotowywanie różnych nawierzchni – szczególnie drogowych lub placów oraz innych podłoży dla procesów składowania lub też transportu. Warto wiedzieć, co będzie nam potrzebne do pokrycia powierzchni asfaltem i jakie są elementarne różnice pomiędzy danymi typami asfaltu.

Różne oblicza materiałów ropopochodnych

Klasyczny asfalt drogowy jest produktem destylacji ropy naftowej. Produkt ten pozyskiwany jest w najwyższych temperaturach destylacji i wytrąca się w formie stałej lub półpłynnej. Struktura koloidowa wpływa na typowe właściwości masy asfaltowej, a więc lepkość i termoplastyczność. De facto asfalt uważany jest powszechnie przez pracowników przemysłu naftowego za naturalny odpad. Z racji tego, iż nieopłacalne byłoby utylizowanie go, zaczęto zastanawiać się nad tworzeniem z jego pomocą nawierzchni drogowych. Był to strzał w dziesiątkę i obecnie dostawcy asfaltu drogowego działają przy każdej, nawet niewielkiej rafinerii.

Surowiec powszechnie uznawany za asfalt to przede wszystkim stosowany bardzo powszechnie asfaltobeton. Jest to mieszanka asfaltu oraz różnego rodzaju kruszyw – to właśnie one determinują elementarne właściwości asfaltu i pozwalają tworzyć różnego rodzaju powłoki, które zachowują optymalną wytrzymałość w danej temperaturze itd.

W jaki sposób tworzona jest powłoka drogowa?

Stworzenie powłoki drogowej nie jest niczym skomplikowanym. De facto wymaga to jedynie optymalnego podejścia do kwestii technicznych poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu na placu budowy. Można to zrealizować poprzez optymalny łańcuch dystrybucji, który realizują w tym przypadku dostawcy asfaltu drogowego oraz innych podobnych surowców budowlanych. Mieszanie odbywa się na miejscu budowy w specjalnym zasobniku, który jest częścią urządzenia mającego na celu rozrzucanie asfaltu i tym samym gwarantującym właściwe parametry powłoki asfaltowej. Nie jest to więc nic specjalnie skomplikowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top