Mawiają, iż „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Mawiają też innymi słowy, że „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”. Także powiadają: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Te trzy przysłowia łączą w sobie wspólne przesłanie – mądrość ludową stanowiącą o tym, że trzeba wcześnie zacząć naukę, by w dorosłym życiu posiadać potrzebną wiedzę i wysokie kwalifikacje zawodowe oraz iż przejmujemy wzorce zachowania oraz pewne umiejętności otrzymane od osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu (najczęściej mowa o rodzicach z okresu dzieciństwa i okresu nastoletniego, o przyjaciołach etc.).

Kiedy zacząć naukę języka

Ten nieco abstrakcyjny wstęp wprowadza w temat tłumaczeń przysięgłych, czyli inaczej przekładów uwierzytelnionych. Istotnie – by zostać tłumaczem przysięgłym, najczęściej trzeba wcześnie zacząć swą przygodę naukową z językami, by szybciej rozwijać zdolności językowe. Ponoć dla nauki wymowy języka kluczowe jest pierwszych pięć lat życia, by osłuchać się z intonacją, akcentem itd. języka mówionego. Ponadto podobno nawet w łonie matki dziecko reaguje na dźwięki, więc muzyka i brzmienie kształtują mózg płodu już przed urodzeniem. Z tego też względu Polakom niebywale trudno (ba! – wtedy jest to wręcz niewykonalne) jest opanować wymowę na poziomie native speakera języka angielskiego, jeśli zaczną uczyć się języka w wieku lat nastu lub w wieku dorosłym.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – prawo i ekonomia

Wzorując się na tekście o tłumaczeniach przysięgłych na stronie internetowej biura tłumaczeń Best Text chciałbym przedstawić zasady przyznawania uprawnień tłumacza przysięgłego na przykładzie języka angielskiego. Wobec tego by zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce należy ukończyć dowolne studia wyższe na poziomie magisterskim (niekoniecznie filologię obcą) oraz zdać państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego, który składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. Część pisemna obejmuje tłumaczenie dwóch tekstów z języka angielskiego na język polski oraz dwóch z polskiego na angielski. Tekst dotyczy tematyki prawnej i ekonomicznej. Wobec tego, by dobrze przygotować się do takiego egzaminu, należy wnikliwie przestudiować kodeks cywilny wydany w wersji dwujęzycznej – polsko-angielskiej. Egzamin jest trudny i ściśle kontrolowany czasem. Czasu na przetłumaczenie tych czterech tekstów jest naprawdę niewiele, toteż zdawalność jest na stosunkowo niskim poziomie i niektórzy kandydaci na tłumacza przysięgłego podchodzą do egzaminów wiele razy.

Ekspresowe tłumaczenia przysięgłe w biurze tłumaczeń online

Pisemne tłumaczenia przysięgłe to przekłady, którym nadana jest moc prawna w urzędach (budynkach z czerwoną tabliczką): w sądzie, w prezydium, na policji, w prokuraturze, w banku, w firmie ubezpieczeniowej. Często klienci biura tłumaczeń specjalistycznych online zamawiają ekspresowe tłumaczenia przysięgłe, tj. tłumaczenia wykonywane pod silną presją czasu, w tym:

 • tłumaczenie dokumentacji medycznej (np. historii leczenia onkologicznego do lekarza w Niemczech czy w Anglii),
 • tłumaczenie suplementu do dyplomu (do nostryfikacji),
 • tłumaczenie wyników badań i zwolnienia lekarskiego (L4),
 • medyczne tłumaczenie karty szczepień,
 • tłumaczenie umowy o pracę (kontraktu) do banku celem wzięcia kredytu,
 • tłumaczenie pozwu rozwodowego,
 • tłumaczenie opinii psychologa,
 • tłumaczenie aktu urodzenia,
 • tłumaczenie aktu zgonu,
 • tłumaczenie aktu zawarcia związku małżeńskiego itd.,
 • tłumaczenie wyroku sądu,
 • tłumaczenie bilansu firmy (tekst ekonomiczny),
 • tłumaczenie KRS-u (wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla spółek),
 • tłumaczenie artykułu w formie dowodu w sprawie sądowej (np. pozew wystosowany przeciwko lekarzowi, któremu powód zarzuca błąd w sztuce lekarskiej, który przyczynił się do kalectwa lub zgonu pacjenta),
 • tłumaczenie umowy handlowej zawartej pomiędzy firmami.

Ustne tłumaczenia przysięgłe wykonywane są u notariusza przy sporządzaniu aktów, np. aktu dziedziczenia, w sądzie podczas rozpraw (na wokandzie), na policji w trakcie przesłuchań czy w prokuraturze.

Rozpoczęcie nauki języka oraz zamiłowanie do terminologii prawnej i ekonomicznej we wczesnym wieku z pewnością będą istotnym atutem w późniejszym ubieganiu się o uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *