Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją w kooperacji z innymi przedsiębiorcami z terenu UE, mają do wykorzystania szereg narzędzi ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie finansowym. Jednym z nich jest magazyn konsygnacyjny, który pozwala na ograniczenie konieczności jednorazowego ponoszenia kosztów podatku VAT należnego fiskusowi z tytułu nabytków surowców czy też półproduktów. Przyjrzyjmy się jednak nieco bliżej zasadom funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego, aby przekonać się, czy rzeczywiście jest to rozwiązaniem na tyle korzystnym, aby warto było się nim w ogóle interesować.

Istota magazynu konsygnacyjnego.

Przede wszystkim powinniśmy sobie powiedzieć, iż optymalizacja kosztów podatkowych to nie ich unikanie. W tym szczególnym zaś przypadku chodzi nam przede wszystkim o możliwość rozłożenia w czasie należności wobec fiskusa. W normalnych okolicznościach działa to w ten sposób, iż będąc płatnikiem VAT-EU, przy zakupie dowolnych ilości towarów i półproduktów, zachodzi konieczność uregulowania podatku VAT w wysokości 23% wartości zakupionych towarów. W wielu przypadkach zaś, kiedy przedsiębiorca kupuje duże ilości surowca, jako zapas na produkcję przez najbliższych kilka miesięcy a nawet cały rok, koszty związane z podatkiem będą bardzo wysokie. Aby uniknąć konieczności uiszczenia należności wobec fiskusa jednorazowo, można skorzystać właśnie z magazynu konsygnacyjnego. Jest to specjalna forma magazynu, na którym składujemy swoje surowce a który prowadzony jest według odrębnych zasad. Tak długo, jak towary znajdują się na magazynie konsygnacyjnym, nie musimy ponosić kosztów podatku od ich wartości. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili podjęcia towarów z magazynu. Tak więc ostatecznie, można towar zakupić jednorazowo i umieścić w magazynie konsygnacyjnym, a następnie w odstępach czasu pobierać towary na produkcję i uiszczać należy podatek VAT od towarów w ilości odpowiadającej ilości towarów pobranych z magazynu.

Jak skorzystać z magazynu konsygnacyjnego?

Korzystanie z tej formy magazynu wymaga od nas posiadania dostępu do takiego magazynu, co nie zawsze jest takie proste. jego samodzielne prowadzenie wymaga odpowiedniego przygotowania i spełnienia wielu warunków formalno prawnych, aby magazyn mógł funkcjonować w zgodzie z obowiązującymi przepisami, co nie zawsze jest takie proste do osiągnięcia i rzecz jasna opłacalne. Warto tutaj więc wykorzystać zewnętrzne usługi magazynów konsygnacyjnych świadczone przez przedsiębiorców, zajmujących się wynajmowaniem powierzchni magazynowej i świadczeniem usług logistycznych na rzecz innych przedsiębiorców. Z całą pewnością będzie to rozwiązaniem tańszym i przystępniejszym cenowo, dzięki czemu będziemy mogli skorzystać z tej formy magazynowania a tym samym zoptymalizować koszty podatku VAT należne fiskusowi z tytułu pozyskiwanych przez nas towarów i surowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *