Lokaty bankowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów banków. Ale rynek usług finansowych jest tak bogaty w nowe oferty, że łatwo się pogubić i dokonać błędnych wyborów. Jeśli mamy zamiar mądrze ulokować nasze pieniądze na jednym z bankowych depozytów, najlepiej poświęcić chwilę na zapoznanie się z podstawowymi parametrami poszczególnych lokat bankowych. Najważniejsze w wyborze jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z oprocentowaniem.

Lokaty o stałym oprocentowaniu są korzystne, bo nawet w przypadku nagłego spadku stóp procentowych NBP, nie jesteśmy stratni. Ale jeśli zależy nam na dużych zyskach, a przy tym posiadamy większą wiedzę na temat branży finansowej, z pewnością najlepsze lokaty dla nas będą posiadały zmienne oprocentowanie. Wówczas możemy rozłożyć skrzydła i zabrać się do działania polegającego na śledzeniu i przewidywaniu poziomu stóp procentowych banku centralnego. Pamiętajmy, że bank może dokonać zmiany wysokości oprocentowania z kilku różnych przyczyn. Podstawowym powodem podjęcia takich działań jest wspomniana powyżej zmiana stóp procentowych NBP, ale także ogólne modyfikacje oprocentowań lokat proponowane przez branżę usług finansowych. Do innych przyczyn zmiany oprocentowania lokaty bankowej należą: zmiana poziomu rentowności bonów skarbowych, nagła zmiana poziomu rezerw obowiązkowych, czy też zmiana wysokości składek płaconych przez dany bank na fundusz gwarancyjny.

Lokaty bankowe mogą mieć oprocentowanie nominalne lub efektywne. Różnica między tymi dwoma pojęciami jest zasadnicza. Oprocentowanie lokat w oparciu o nominalną stopę procentową przede wszystkim nie bierze pod uwagę czynników takich jak: okres na jaki zostało podpisana umowa depozytu, kapitalizacja odsetek, podatek od zysków kapitałowych – więcej na ten temat na portalu Lokaty – ranking.

Podsumowując, oprocentowanie nominalne nie uwzględnia żadnych poniesionych kosztów. I właśnie takie oprocentowanie lokat jest oferowane przez banki potencjalnym klientom. Na drugim biegunie znajduje się efektywne oprocentowanie lokat (dokumentowane w skali roku), które w przeciwieństwie do oprocentowania nominalnego, uwzględnia efekt kapitalizacji odsetek, natomiast nie wlicza podatku kapitałowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *