Dystrybutor oleju hydraulicznego, czyli zbiornik na olej hydrauliczny to konstrukcja ułatwiająca składowanie i redystrybucję materiału. Kupowany w hurtowych ilościach olej hydrauliczny to ciecz o dużej tolerancji cieplnej i ślizgowej. Olej hydrauliczny używany jest w przemyśle maszynowym jako nośnik energii cieplnej i materiał zmniejszający tarcie. Oleje hydrauliczne cechuje niewrażliwość na proces utleniania nazywany korozją.

Wyrażenie „olej hydrauliczny” powstało wskutek zapożyczenia myśli technologicznej i jej sklasyfikowania jako cieczy smarującej o wodnej konsystencji i pozbawionej właściwości odżywczych typowych dla pożywienia. Człon hydrauliczny pochodzi z języka łacińskiego i oznacza wodę, czyli chemiczne wiązanie dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu.

Dystrybutor oleju hydraulicznego wyposażony bywa w dozownik, czyli urządzenie umożliwiające porcjowanie pobieranej cieczy według anglosaskiego, brytyjskiego i amerykańskiego standardu Oz oznaczającego uncję. Dozowanie ma postać zaworu z mechanizmem otwierającym i zapobiegającym wycieknięciu niekontrolowanej ilości oleju. Zawór może przypominać kran lub w nowszych modelach dystrybutorów jest to konstrukcja skomplikowanego systemu tamującego i zaporowego.

Dystrybutor oleju hydraulicznego nie może przeciekać oraz musi chronić ciecz przed niekontrolowanym wyciekiem wskutek na przykład siły ciążenia i nieszczelności bądź słabej szczelności układu zaworowego. W nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych konstrukcjach dystrybutorów używa się skomplikowanych mechanizmów elektronicznych i elektrotechnicznych. Starsze konstrukcje tego typu korzystały głównie ze śluz. Dystrybutory oleju mogą być przenośne lub stałe.

Dystrybutor oleju hydrualicznego może być przenośny lub nieprzenośny. Nieprzenośne, a więc stałe dystrybutory pozbawione są elementów chwytaka takiego jak haki czy miejsca opasania. Dystrybutory przenośne mogą być przystosowane do transportu kołowego i dźwigania poprzez maszyny zwane dźwigami, dźwigarami lub dźwignicami a w efekcie ładowane na naczepy samochodów ciężarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *