Jedna z form rachunkowości zdecydowanie przyjaźniejsza do prowadzenia niż pełne księgi handlowe. Mająca szereg zalet, ale i parę wad. Księgowość uproszczona. Zastanówmy się, kto może i kto powinien z niej korzystać?

Art. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku stanowi, że rachunkowość uproszczoną mogą prowadzić spółki cywilne oraz osoby fizyczne, które w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły granicy 1,200 mln euro obrotu. Trzeba zaznaczyć, że przelicznikiem euro na walutę polską jest średni kurs euro w NBP obowiązujący w dniu 30 września roku poprzedniego.  Jeśli dana firma przekroczy te kwotę zmuszona jest do prowadzenia rachunkowości pełnej.

Skoro wiemy, kto może, rozważmy sprawę ważniejszą. Mianowicie – kto powinien z jej używać. W takim mieście, jak Kraków księgowość uproszczona znajdzie zastosowanie u osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu lub prowadzących niewielkie firmy. Rachunkowość uproszczona sprowadza się do prowadzenia jednego z elementów: księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego. W związku z tym każdy pracodawca prowadzący tzw. „mały biznes” może samodzielnie prowadzić tego typu buchalterię. Brak konieczności zatrudniania księgowej znacznie obniża koszty działalności. A jeżeli przedsiębiorca niechętnie patrzy na rachunki, może wyręczać się jednym z dostępnych na rynku programów komputerowych. Ewentualnie do dyspozycji ma dedykowane do tego typu działań serwisy internetowe. Księgowość uproszczona daje właścicielowi wgląd w podstawowe informacje o stanie finansowym swego biznesu oraz umożliwia kontrolę nad nimi. A już te informacje umożliwiają stworzenie planu działań finansowych dla danej firmy.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani takim rozwiązaniem warto odwiedzić www.talented.pl.

Skutkiem prostoty jest brak elastyczności, więc uproszczona księgowość nie nadaje się dla firm, które wykonują nietypowe operacje finansowe. Nakłada również na prowadzącego ją konieczność znajomości zmian zachodzących w przepisach podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *