Kredyt studencki dla wielu młodych osób może stać się sposobem na finansowanie swojej edukacji przez część lub cały okres jej trwania. Jest to rozwiązanie dla osób, które z różnych względów nie mogą utrzymać się same, potrzebują niezbędnych do nauki materiałów, a także muszą zapłacić raty za studia. Czym jest kredyt studencki i kto może się o niego ubiegać?

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki udzielany jest na okres trwania studiów jednak nie dłuższy niż 6 lat (w przypadku studiów doktoranckich może został przedłużony o kolejne 3 lata). Jego odsetki są niskie i dotowane przez państwo. Jest to więc korzystniejsze rozwiązanie niż kredyt gotówkowy, ponieważ jego koszty są o wiele niższe.

Dokumenty do kredytu studenckiego

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt studencki, musisz przygotować takie dokumenty jak:

  • zaświadczenie określające dochody rodziny kredytobiorcy
  • dowód potwierdzający to, że jesteś studentem lub bierzesz udział w rekrutacji na daną uczelnie
  • zaświadczenie od pracodawców osób, które są poręczycielami
  • dodatkowe dokumenty, które wymagane są przez bank

Dla kogo jest kredyt studencki?

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt studencki przeznaczony jest głównie dla studentów, którzy chcą zacząć swoją edukację na wyższej uczelni. Mogą się o niego ubiegać zarówno uczniowie szkół publicznych, jak i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, maksymalnie do 30 roku życia (w przypadku studiów doktoranckich jest to maksymalnie 35 rok życia).

Założeniem kredytu studenckiego jest wspieranie uczniów, których rodziny nie są zamożne i miałyby problem ze sfinansowaniem długoletniej nauki. Z tego powodu co roku ustala się maksymalną wysokości miesięcznego wynagrodzenia na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia go do otrzymania kredytu.

Poręczenie kredytu studenckiego

Uczeń, który chce ubiegać się o kredyt studencki, musi posiadać choć jednego poręczyciela, który w razie potrzeby spłaci kredyt. Kto może być poręczycielem kredytu studenckiego? Najczęściej są to osoby z bliskiej rodziny takie jak rodzice, rodzeństwo, ale można poprosić także dalszą rodzinę, która jest w stanie za nas poręczyć.

Jeśli nie masz możliwości, aby poprosić rodzinę o poręcznie kredytu lub nie posiadają oni zdolności kredytowej, to o poręczenie możesz ubiegać się w Banku Gospodarstwa Krajowego, lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwsza instytucja poręcza kredyty, studentom którzy pozbawieni są opieki rodzicielskiej oraz tym, których dochód w rodzinie nie przekracza 1500 zł. Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poręcza kredyty studentom mieszkającym na obszarach wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *