Współcześnie w wielu branżach produkcyjnych, bardzo popularnym rozwiązaniem na łączenie ze sobą wielu różnorodnych elementów jest zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV. wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż jest to technologia charakteryzująca się wieloma różnymi zaletami, z czego najważniejszą jest ta, iż sam proces utwardzania kleju jest bardzo szybki, wynoszący zaledwie kilkanaście sekund, co pozwala na jego zastosowanie w bardzo szybkich procesach produkcyjnych. Warto więc przyjrzeć się tej technologii nieco bliżej, aby sprawdzić jakie jeszcze niesie za sobą zalety jej stosowanie, gdyż może się okazać, iż jej wdrożenie w danych przypadkach będzie bardzo korzystnie wpływać na dany proces produkcyjny.

Zastosowanie klejów utwardzanych UV.

Obecnie tego typu technologia klejenia stosowana jest przede wszystkim w branżach elektrotechnicznej i elektronicznej, czyli tam gdzie wymagana jest wysoka precyzja i trwałość wykonywanych połączeń poszczególnych elementów. Układy elektroniczne charakteryzują się sporym poziomem różnorodności materiałowej, wobec czego klejenie staje się jedynym chyba rozwiązaniem, które pozwoli na trwałe połączenie poszczególnych elementów. Tym bardziej, iż poprzez odpowiednie promienniki UV do utwardzania klejów, będziemy mogli przygotować duża ilość elementów do klejenia, a następnie przeprowadzić ich utwardzanie w szybkim czasie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, aby promiennik UV był sprawny głównie pod kątem samej lampy UV, bowiem od jej precyzji naświetlania zależna będzie prawidłowość utwardzania spoin. Dlatego też, należy regularnie przeprowadzać testy wydajności lamp poprzez odpowiednie, do tego celu przeznaczone urządzenia. Jest to rozwiązaniem korzystnym, także z tego względu, iż ostatecznie osiągamy trwałą i estetyczną spoinę, która nie zajmuje zbyt wiele przestrzeni, w stosunku do innych metod łączenia ze sobą elementów różnorodnych materiałowo.

Warunki prawidłowego wykonania spoiny klejonej.

Oczywiście trzeba tutaj także pamiętać o tym, aby spełniać pewne warunki w procesie produkcji, bowiem w przeciwnym razie nie będzie możliwe osiągnięcie dobrej jakości spoiny. Przede wszystkim, same promienniki UV do utwardzania klejów, jak już wspomnieliśmy powinny charakteryzować się odpowiednim poziomem naświetlenia. Do tego, tak samo jak w przypadku wszystkich innych technologii klejenia, powierzchnie klejone muszą być suche, czyste i odtłuszczone. Sam klej powinien być równomiernie naniesiony na całą powierzchnię klejoną, a proces utwardzania powinien być przeprowadzany tak, aby możliwe było równomierne utwardzanie całej spoiny jednocześnie. W przypadku wadliwego utwardzania, niestety, ale będzie dochodzić do niepotrzebnych naprężeń spoiny, co przekładać się będzie na to, iż już na tym etapie spoina będzie wstępnie osłabiona. To zaś przekładać będzie się na to, iż jej trwałość niestety będzie pozostawiać bardzo dużo do życzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *