Wzmacnianie warstwy gruntu w budownictwie technicznym, najczęściej będzie realizowane poprzez zastosowanie materiałów geosyntetycznych. Tutaj w szczególności na naszą uwagę zasługuje geosiatka, jako materiał wyjątkowo dobry w tym zakresie. W tym zaś przypadku możemy wykorzystywać różne geosiatki, pod warunkiem, iż będą nadawały się do wzmacniania gruntu. Jedną z nich będzie tutaj na przykład Polgrid GX. Jest to bardzo dobra geosiatka stosowana do wzmacniania gruntu. Warto nieco bliżej przyjrzeć się właściwościom tego typu geosiatek do wzmacniania gruntu, bowiem ich zastosowanie stale się poszerza, szczególnie w budownictwie drogowym.

Geosiatka Polgrid BX i jej zastosowanie

Polgrid BX jest geosiatką dwukierunkową o otwartej strukturze w postaci georusztu. Jej węzły są tutaj bardzo sztywne i stanową integralny element struktury całej siatki. Zebra o kwadratowym przekroju zapewniać będą idealne oparcie dla kruszywa na podbudowie. Wytwarzanie geosiatek o sztywnych węzłach będzie polegać na wytłaczaniu termoplastycznej płyty z polipropylenu przy zastosowaniu modyfikatorów, następnie na mikroperforowaniu oraz na rozciąganiu jej w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Dzięki takiemu podejściu do produkcji, zapewnia się wysoki poziom odporności na rozciąganie oraz bardzo dobry poziom stabilizacji gruntu czy też podbudowy. Do wyboru będziemy mieć siatki o różnych rozmiarach oczek jednakże najczęściej stosowanym rodzajem jest ten o rozmiarach oczek 39x39mm. Generalnie rzecz biorąc jest to bardzo dobra i w pełni profesjonalna geosiatka stosowana do wzmacniania gruntu. Obcenie wykorzystywana jest przez większość profesjonalnych firm budowlanych zajmujących się realizacją dróg i autostrad. Wynika to z faktu tego, iż zastosowanie geosiatki w tym zakresie jest obecnie wymogiem projektowym. Dzięki temu nowo budowane drogi i autostrady stają się o wiele bardziej trwałe.

Najczęstsze zastosowanie geosiatek Polgrid BX.

Jeśli chodzi o zastosowanie geosiatek tego typu, to przede wszystkim, wykorzystywane będą do realizacji prac związanych ze zbrojeniem i wzmocnieniem gruntu. Bardzo często także stosowane są do zbrojenia warstw podbudowy, celem zabezpieczenia jej przez osiadaniem i pełzaniem. Będzie się to od razu przekładać na zwiększony poziom trwałości nawierzchni bitumicznej, oraz jej odporności na obciążenia eksploatacyjne. Generalnie rzecz biorąc, to geosiatki Polgrid BX stosowane są w następujących realizacjach:

  • Budowa dróg i powierzchni obciążonych ruchem pojazdów.
  • Budowa wszelkiego rodzaju tuneli oraz konstrukcji podziemnych
  • Wszelkiego rodzaju roboty ziemne
  • Realizacja fundamentów
  • Wzmocnienie podtorza
  • Zabezpieczenie przeciwerozyjne nasypów kamiennych
  • Zabezpieczenie i wzmocnienie ścian zbiorników, kanałów, zapór wodnych.

Reasumując, możemy powiedzieć, iż geosiatki Polgrid będą cieszyć się stosunkowo szerokim zainteresowaniem, głównie w budownictwie technicznym. Oczywiście wiąże się to ze zwiększonym kosztem wynikającym z ich zastosowania. Jednakże w zamian za to można zyskać zwiększoną wytrzymałość budowanych konstrukcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *