Wbrew wszelkim pozorom, prawidłowe ubezpieczenie budynków gospodarczych w branży rolniczej, wymaga od nas poświęcenia pewnej ilości czasu. Nie wystarczy wykupić pierwszej lepszej, najtańszej polisy. Może ona bowiem nie spełniać specyficznych wymagań danego gospodarstwa rolnego. A musimy przecież pamiętać, iż każde gospodarstwo ma zupełnie inne warunki prowadzenia działalności rolnej. Je zlokalizowane w innym regionie, a w związku z tym też, narażone na zupełnie inne zagrożenia. Dlatego tez, ubezpieczenie budynków gospodarczych, powinno być wykupione z namysłem. Tak, aby zapewniało maksymalny, możliwy do osiągnięcia poziom ochrony.

Jak dobierać ubezpieczenie budynków gospodarczych?

W pierwszej kolejności, powinniśmy prawidłowo określić wszystkie, pojawiające się w danym przypadku zagrożenia, jak również wykluczyć te, z którymi nie będziemy mieć do czynienia. Przykładowo, jeśli gospodarstwo jest zlokalizowane z dala od dużych cieków wodnych i terenów zalewowych, to przecież nie musimy wybierać polisy w której mamy dodatkową ochronę przed zagrożeniem powodzi. Po prostu dane gospodarstwo nie jest na powódź w ogóle narażone, toteż i wykupywanie takich polis byłoby marnowaniem czasu.

Jest to więc bardzo ważne, aby ubezpieczenie budynków gospodarczych, było dopasowane adekwatnie do pojawiających się w każdym przypadku zagrożeń. Dobrze dobrane ubezpieczenie budynków rolniczych będzie gwarantować maksymalnie wysoki poziom ochrony w każdym przypadku. Jeśli jednak nie za bardzo wiemy, w jaki sposób podejść do kwestii wyboru ubezpieczalni oraz właściwej polisy, warto skorzystać z usług doradcy ubezpieczeniowego. Jest to człowiek z solidnym doświadczeniem w tym zakresie, toteż bezproblemowo doradzi każdemu rolnikowi, która polisa będzie w jego przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Czy tego typu ubezpieczenie jest obowiązkowe?

To będzie uzależnione od kilku czynników. W tym przypadku bowiem mamy do czynienia z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Precyzuje ona bardzo dokładnie kiedy rolnik jest obowiązany wykupić ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz ubezpieczenie OC dla rolnictwa. Chodzi tutaj o spełnienie następujących przesłanek:

  • Rolnik jest osobą fizyczną
  • Prowadzi gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw powyżej jednego hektara
  • Rozlicza się przynajmniej w pewnej części za pośrednictwem podatku rolnego.

W przypadku gospodarstw mniejszych czy też spółdzielni rolniczych, nie będziemy mieć takiego obowiązku. Warto jednak zapoznać się każdorazowo z odpowiednimi przepisami, aby mieć pewność, iż wszystkie obowiązki prawne będą w naszym przypadku zrealizowane.

Podsumowanie.

Jednym słowem, ubezpieczenie budynków gospodarczych w rolnictwie to bardzo istotne zagadnienie. Warto dobrze podejść do kwestii doboru, jak również do tego, czy w danym przypadku jest to ubezpieczenie obowiązkowe. W przypadku nie wywiązania się bowiem z tego typu obowiązku, może zostać na rolnika nałożona kara grzywny. To zaś, jest już po prostu całkowicie bezmyślną strata pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *