Jakość w przemyśle lakierniczym, odgrywa szalenie istotną rolę, toteż nie powinno nikogo dziwić, iż warsztaty lakiernicze stale inwestują w nowoczesne rozwiązania, wpływające na podnoszenie poziomu jakości realizowanych usług. W tym przypadku, kluczową rolę odgrywać będą odpowiednie systemy filtracji powietrza. Zarówno tego, dostarczanego z zewnątrz , jak i tego znajdującego się już wewnątrz. Należy tutaj także podkreślić, iż niejednokrotnie, aby osiągnąć jeszcze wyższą jakość w przemyśle lakierniczym, inwestycje obejmują zakup nowoczesnych kabin lakierniczych.

Jak osiągnąć maksymalną jakość w przemyśle lakierniczym?

Przede wszystkim więc, trzeba tutaj systematycznych inwestycji w nowoczesne systemy filtrowania powietrza z lotnych zanieczyszczeń, mogących negatywnie wpływać na proces lakierniczy. Mogą one bowiem przedostając się do strefy nakładania lakieru, mieszać się z mgiełką lakierniczą i obniżać jakość wykonywanych powłok. Kluczowe będą więc odpowiednie systemy filtracji powietrza dostarczanego do pomieszczeń produkcyjnych, jak również filtry wewnętrzne, zapewniające przechwytywanie unoszących się swobodnie zanieczyszczeń. W przypadku instalacji nawiewnych, stosowane będą filtry kieszeniowe, które zapewnią bardzo dobry poziom filtracji powietrza wtłaczanego do warsztatów. Jeśli zaś chodzi o zanieczyszczenia zewnętrzne, to przede wszystkim będzie to filtr sufitowy dla warsztatów, oraz filtry ścienne i podłogowe.

Tego typu inwestycja pozwolą osiągnąć dość dobry poziom oczyszczenia atmosfery roboczej w warsztatach lakierniczych.

Inwestycja w kabinę lakierniczą.

Aby jednak osiągnąć jeszcze wyższą jakość w przemyśle lakierniczym, można zainwestować w nowoczesną kabinę lakierniczą. Jest to specjalne, dodatkowe pomieszczenie wewnątrz warsztatu, przystosowane do nakładania lakieru w czystych warunkach. Wyposażone jest w niezależne systemy wentylacji, filtracji oraz sprężania powietrza. Dzięki temu, możliwe jest osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu efektywności oczyszczania strefy nakładania lakieru z zanieczyszczeń lotnych. Trzeba będzie jeszcze co prawda zainwestować w odpowiednie, dodatkowe wyposażenie dla kabin lakierniczych, aczkolwiek nie są to jakieś strasznie wygórowane kwoty. Dobrze przemyślany zakup kabiny, pozwoli osiągnąć wysoką jakość w przemyśle lakierniczym, dlatego też warto tego typu inwestycje starannie przemyśleć.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż jakość w przemyśle lakierniczym odgrywa szalenie ważną rolę. Większość zakładów lakierniczych oraz mniejszych warsztatów, inwestuje w nowoczesne rozwiązania technologiczne i filtracyjne, które pozwolą im osiągnąć jeszcze lepszy poziom jakości. Dzięki temu zaś, że osiągną jeszcze wyższą jakość w przemyśle lakierniczym, będą mogli lepiej konkurować na rynku usług lakierniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *