Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt przeznaczony na spłatę pozostałych kredytów i pożyczek. Celem takiego zabiegu zwanego restrukturyzacją zadłużenia jest zastąpienie kilku lub nawet kilkunastu comiesięcznych rat jedną ratą kredytu konsolidacyjnego. W jakim celu stosuje się takie rozwiązanie? Przede wszystkim jest ono korzystniejsze finansowo. 

Kredyt konsolidacyjny jest zazwyczaj udzielony na korzystniejszych warunkach niż brane na szybko krótkoterminowe pożyczki bez żadnego zabezpieczenia. Grupą osób, do których skierowana jest ta oferta kredytowa są głównie dłużnicy, którzy zaczynają tracić płynność finansową. Zbyt duże nagromadzenie comiesięcznych rat sprawia, że coraz trudniej przychodzi im terminowe regulowanie zobowiązań finansowych. Wypłata kredytu konsolidacyjnego może nastąpić na rachunek kredytobiorcy lub poprzez przelanie pieniędzy bezpośrednio na konta instytucji w których zadłużona jest osoba, której kredyt został udzielony. Jeśli środki przelane zostaną na rachunek bankowy kredytobiorcy to jest on zobowiązany przedstawić bankowi zaświadczenia o uregulowaniu swoich zobowiązań zgodnie z warunkami przyznania kredytu.

Banki często także oferują kredyty konsolidacyjne z przeznaczeniem części z nich na konsumpcję. W takim wypadku oprócz spłaty swoich zobowiązań kredytobiorca może dodatkowo zwiększyć swoje zadłużenie i przeznaczyć część kredytu konsolidacyjnego na przykład na remont mieszkania. Może zwiększanie swojego zadłużenia nie jest zbyt rozsądne i racjonalne ale na pewno takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż branie kolejnej pożyczki.

Rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Banki oferują kredyty konsolidacyjne hipoteczne i kredyty konsolidacyjne gotówkowe. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wymaga zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do wierzyciela. Kredyt taki może być udzielony nawet na 30 lat a jego oprocentowanie jest bardzo korzystne i wynosi od 5 do 8% w skali roku. Pozwala to na obniżenie nawet o połowę kwoty comiesięcznych zobowiązań. Gotówkowy kredyt konsolidacyjny bez hipoteki nie wymaga zabezpieczenia w postaci nieruchomości wierzyciela ale okres kredytowania jest w tym wypadku odpowiednio krótszy. Wyższe jest także oprocentowanie takiego kredytu.

Udzielenie przez bank konsolidacyjnego kredytu hipotecznego obwarowane jest wieloma wymogami. Pierwszym z nich jest kwota kredytu. Jeśli konsolidowane są kredyty konsumpcyjne to kwota kredytu konsolidacyjnego nie może przekroczyć 60 – 80% wartości nieruchomości. W przypadku konsolidacji kredytów, z których jeden jest kredytem mieszkaniowym, kwota kredytu może wynieść nawet 100% wartości zabezpieczenia. Dodatkowo dochodzą koszty związane z ustanowieniem hipoteki a więc wycena nieruchomości i opłaty notarialne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *