Realizacja prac budowlanych, szczególnie w zakresie budownictwa drogowego, bardzo często nastręcza różnorodnych problemów związanych z koniecznością prowadzenia robót w terenie podmokłym. W takich przypadkach bardzo często podejmowane są próby obejścia danego terenu podmokłego, niemniej jednak nie zawsze jest to oszczędniejszym rozwiązaniem. Czasami po prostu lepszym wyjściem jest obniżenie poziomu wody gruntowej na danym terenie, na czas realizacji robót, do czego wykorzystywane będą w tym przypadku, przede wszystkim zestawy igłofiltrowe. Warto tutaj więc przyjrzeć się nieco bliżej tej technologii, bowiem może się okazać, iż jest to jednak z lepszych technologii związana z odwadnianiem, jakie obecnie znajdują swoje zastosowanie w branży budowlanej.

Budowa zestawu igłofiltrowego i jego działanie.

  • W podstawowym zakresie, zestaw igłofiltrowy składać się będzie z trzech elementów, czyli agregatu pompowego, właściwych igłofiltrów oraz kolektorów ssawnych.
  • Agregat pompowy – jego zadaniem jest wytworzenie podciśnienia w całej instalacji, w celu zasysania wody gruntowej poprzez perforowaną część igłofiltrów zatopiona w gruncie, oraz odprowadzanie tej wody na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.
  • Kolektor ssawny – jest elementem łączącym ze sobą cały zestaw igłofiltrów oraz agregat pompowy. Poprzez kolektory ssawne płynie odessana z gruntu wody, która będzie następnie pompowana na bezpieczną odległość.
  • igłofiltry – część robocza całego zestawu, czyli rury PCV zakończone z jednej strony perforowaniem, poprzez które zasysana jest woda gruntowa. Mają długość około 4-8 metrów, w zależności od modelu i mogą być wprowadzane do gleby na różnych głębokościach.

Są to trzy podstawowe elementy wchodzące w skład kompletnego zestawu igłofiltrowego, aczkolwiek trzeba jeszcze wspomnieć o wszelkiego rodzaju złączkach i kolankach, które umożliwiają prawidłowe połączenie ze sobą wszystkich elementów z zachowaniem maksymalnie wysokiego poziomu szczelności instalacji.

Zasada działania zestawów igłofiltrowych.

Jeśli chodzi o kwestię zasady działania zestawu igłofiltrowego, to jest ona tutaj stosunkowo prosta. Poprzez perforowane końcówki igłofiltrów, które umieszczone są w gruncie poprzez ich wpłukiwanie, zasysana jest woda gruntowa, napływająca na teren realizacji robót. W zasadzie to igłofiltry powinny być wpłukiwane na głębokości co najmniej pół metra większą niż zakładana głębokość prowadzenia robót ziemnych. Odpowiedni agregat pompowy będzie tutaj wytwarzać podciśnienie w instalacji, dzięki czemu perforowana końcówka igłofiltra będzie zasysać wodę gruntową, aby ta nie przedostała się do wykopów ziemnych. Trzeba tutaj od razu powiedzieć, iż to właśnie agregaty pompowe będą stanowić najkosztowniejszy element całej instalacji, toteż, bardzo często swoje zastosowanie znajdują w tym przypadku także używane agregaty pompowe do igłofiltrów, które pozwalają przedsiębiorcom na stosunkowo spore oszczędności w kwestii zakupu niezbędnych elementów instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *