- Usługi

Wnioski dzięki jakim można skompletować całą dokumentację związaną ze sprawami o egzekucję

Wnioski dzięki jakim można skompletować kompletną dokumentację związaną ze sprawami komorniczymi udostępnione są na stronie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na stronie opublikowano najważniejsze wnioski, jakie z pewnością będą istotne w konkretnych sprawach. Będą to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Z poziomu strony głównej zaprezentowanego komornika można także przejść do e – licytacji. Witryna https://komornikmarkocki.pl opracowana jest nad wyraz precyzyjnie, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że cokolwiek zostałoby niewyjaśnione. W obrębie działalności komornika znajdują się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika należy także zajmowanie majątku dłużnika a także wykonanie świadczeń z obrębu egzekucji alimentów.

W zakresie posiadanych umiejętności Dariusz Markocki wykonuje spis inwentarza, na podstawie jakiego wykona potem protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub wydaniem orzeczenia. Ponadto, jest osobą posiadającą uprawnienia do wręczania: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz pism jakie zawierają potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty. Świadczenia obejmą także: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki w myśl przepisów z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych ma uprawnienia do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całego obszaru całego województwa śląskiego, z pewnymi wyłączeniami.

Dodaj komentarz