- Przemysł

Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin

Wysokiej jakości separatory substancji ropopochodnych wytwarza marka Ekoivent. Są to trwałe i niezawodne maszyny, jakie sprawdzają się w wielu sytuacjach. Na przykład, w sytuacji oczyszczania ścieków z myjni samochodowych albo w czyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Innowacyjne urządzenia przepływowe zasilone są dopływem grawitacyjnym, a jeśli jest potrzebne wypompowanie wody to buduje się pompownię z separatorem. Reguła funkcjonowania separatorów substancji ropopochodnych opublikowana jest na witrynie.

Każdy wyrób jakim jest separator substancji ropopochodnych jest scharakteryzowany, a gdy klient chce zdobyć więcej wiadomości, to może skontaktować się z obsługą klienta. Najważniejszym zadaniem separatorów jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Oczyszczenie odbywa się z zastosowaniem procesu łączenia cząstek w jedną i flotacji. W wyniku przepływania ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w większe skupiska.

Dochodzi wówczas do flotacji substancji ropopochodnych i gromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany kanał odpływa z maszyny. Separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, gdyż po przekraczaniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczenia ścieku przy przepływie nominalnym pozostaje zgodny z wymogami specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z bieżącymi przepisami prawa.

Z tego względu klienci nie muszą się przejmować i odważnie mogą zainwestować w to urządzenie. Modeli separatorów jest kilka, co oznacza, że zainteresowany ma możliwość wybrać ten, jaki spełni jego wymagania użytkowe. Niektóre z nich posiadają obejście burzowe, co zwiększa przepustowość nominalną. Oznacza to, że w wypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukuje powierzchnie zajęte olejem i jest ona od razu oczyszczana w separatorze. Natomiast pozostała część wód po spiętrzeniu skierowana jest bezpośrednio do odbiornika, pomijając separator. Tego typu modele dedykowane są tylko do kanalizacji opadowej.

Dodaj komentarz