- Usługi

Jakim sposobem poprawnie sformułować pozew o rozwód?

Wprawdzie w sieci można odszukać dziesiątki wzorów różnorodnego typu pism sądowych i urzędowych, poprawniej niemniej jednak przyłożyć się do tego odpowiednio oraz poprosić o pomoc prawnika. Sprawy rozwodowe mogą być łatwe tylko w ocenie zaintrygowanych, natomiast dopiero prawnik może nam uświadomić, jakie naprawdę problemy przed nami stoją.

Najprzyzwoiciej w takim razie od razu od początku oddać sprawę we właściwe ręce oraz do sądu wysłać odpowiednie sformułowany pozew o rozwód.

Najistotniejsze detale pisma to: oznaczenie sądu, do jakiego kierujemy wniosek, imiona oraz nazwiska oraz ich pełnomocników, zaznaczenie rodzaju pisma, wyszczególnienie żądań we wniosku, dowody na poparcie wymienionych faktów, podpisy pełnomocników. Nieodzowny jest wykaz załączników do pozwu. Po złożeniu pisma, wypada wnieść opłatę sądową. Dopiero wtedy procedury sądowe zostaną uruchomione, a sąd odrębnym pismem powiadomi o terminie pierwszej rozprawy. Gdy nie dopełnimy formalności połączonych z uzupełnieniem wniosku według wskazań sądu, lub nie wniesiemy rachunki w wyznaczonym terminie, wniosek pozostanie odrzucony. Wiele spraw rozwodowych komplikuje się ze względu na brak porozumienia obojga rodziców co do piastowania władzy rodzicielskiej oraz opieki nad nieletnimi dziećmi.

W wielu wypadkach też, decyzje traktujące dzieci musi podjąć sąd. Jeżeli rodzice umieją się w tej kwestii porozumieć oraz uzgodnić zasady kontaktów z dziećmi, sprawa jest prostsza. Dom pozwu o rozwód dołączony jest tzw. plan wychowawczy, który obejmuje ustalenia rodziców względem dzieci – kontakty z dziećmi, podział piastowania opieki – np. wyjazdy wakacyjne, weekendowe, kontakt ze szkołą – znacznie więcej wspomoże radca prawny świdnica. Niezmiernie istotne jest porozumienie rodziców w sprawach edukacji dzieci, ewentualnego leczenia, wyznania religijnego. Plan wychowawczy definiuje też wysokość alimentów na rzecz dziecka. Sądy akceptują przedstawione plany wychowawcze, nie mają powodu ingerencji w kształtowanie relacji rodziców z dziećmi. Gdy jednak dzieci są krzywdzone przez jedno czy też oboje rodziców, tu jedyną decyzją odnośnie przyszłości dzieci jest decyzja sądu. Czasami jedynym rozwiązaniem dla dobra dzieci jest pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców.

Dodaj komentarz