- Motoryzacja

Holowanie w ramach ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC ma obowiązek mieć każdy z nas. To naturalnie dzięki temu jesteśmy uprawnieni do tego, aby poruszać się stworzonym przez nas samochodem po krajowych drogach. W czasie, kiedy tak właściwie dojdzie do wypadku, to możemy w ten sposób zapewnić drugiej osobie dobre odszkodowanie. Zasada jest taka, iż zadośćuczynienie wypłaca przedstawiciel poszkodowanemu.

Mimo to może on następnie postarać się o zwrot pieniędzy do właściciela polisy OC. Zachodzi to w momencie, kiedy nie miał on uprawnienie do kierowania danym samochodem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził szkodę umyślnie, wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, narkotyków. Takie samo działanie zachodzi w sytuacji, kiedy winny wszedł w posiadanie samochodu w skutek popełnienia przestępstwa.

W owym czasie jest on zobowiązania do poniesienia takich wszystkich kosztów, które dotyczyły zapewnienia odszkodowania poszkodowanemu. Ubezpieczalnia będzie starała się skierować do niego odpowiednie rachunku, które on musi pokryć w danym terminie, okresie. Od czasu do czasu dochodzi do bardziej trudnych wypadków automobilowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, wówczas jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – ten pokrywa także wydatki, jakie wygeneruje Mobilny mechanik Kraków. Tak w związku z tym to nasza idealna ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie. Jednakże nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania.

Na przykład na poszkodowanym może ciążyć obowiązek wyrównania strat, kotnych nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę. Niekiedy w polisach AC zauważymy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Dobrze wobec tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtenczas wszystko przebiega w bardziej odpowiedniej do Twoich wymagań sytuacji, również dla poszkodowanego.

Dodaj komentarz