- Usługi

Do którego notariusza należałoby się zgłosić po poradę?

Nie sposób odżegnać się od skorzystania z usług, jakie świadczy rejent – jedni z jego pomocy korzystają więcej, drudzy z kolei. Z całą pewnością najczęściej styczność mają te osoby, które często kupują bądź wyprzedają domy oraz mieszkania – w takich przypadkach rejent koniecznie musi uczynić wpis do księgi wieczystej, jaką posiadać ma obowiązek każda nieruchomość. Poza tym, pod jego okiem podpisywanych jest wiele umów, które mają moc prawną, czego dowodem jest podpis notariusza, zawierająca godło państwowe. Wśród umów, które nie mogą być podpisane bez osoby notariusza są na przykład rozdzielność majątkową a także podział majątku.

Notariusz jest obecny przy podpisywaniu aktów pomiędzy wspólnikami biznesowymi, sprawuje pieczę nad papierami wartościowymi czy czekami, jak również zatwierdza testamenty czy darowizny – jedynie w takich sytuacjach akty te będą honorowane przez sąd w rozmaitych sprawach. Z uwagi na ogromną odpowiedzialność, która wisi nad rejentem, nie wszyscy możemy sprawować tę funkcję – wymagane jest skończenie sądowych studiów oraz przebycie stosownej praktyki. Zawód notariusza nie bez powodu uznawany jest za jeden z najbardziej odpowiedzialnych oraz prestiżowych. Z uwagi na ogromną wagę dokumentów, którymi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu wisi mnóstwo reguł, są oni również poddawani wielu sprawdzaniom – główny nadzór nad ich pracą wykonuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Notariusz zazwyczaj kojarzony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, dlatego też każdy nabywający lub ewentualnie pozbywający się nieruchomości zobowiązany jest odwiedzić jego kancelarię – takiego wpisu może wszak dokonać jedynie notariusz – sprawdź notariusz-legionowo.com.pl – księgi wieczyste legionowo. Oprócz tego, wiele pozostałych dokumentów moc prawną ma tylko w tym wypadku, gdy znajduje się na nich pieczęć notariusza – chodzi w w tej chwili pomiędzy innymi o ostatnie wole, umowy między partnerami w interesach oraz małżonkami – także te dotyczące podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Rejent opiekuje się także dwoma stronami połączonymi różnymi dokumentami, takimi jak weksle oraz obligacje – dba o to, żeby ich dobro było reprezentowane w takim samym stopniu.

Dodaj komentarz