- Medycyna

Dlaczego ważne jest, aby stosować leki zgodnie z zaleceniami

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych około 125 000 osób umiera z powodu nieprzyjmowania leków dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. Właściwe stosowanie leków we właściwym czasie i we właściwy sposób może zwykle zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia, jednocześnie zmniejszając ryzyko hospitalizacji i śmierci. Jednak w około 50% przypadków leki nadal nie są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dlaczego ludzie nie przyjmują leków zgodnie z zaleceniami?

Istnieje niezliczona ilość powodów, dla których leki nie są stosowane zgodnie z zaleceniami i nie wszystkie z nich są zamierzone. Niektórzy zapominają o przyjmowaniu leków lub mają trudności ze zrozumieniem wskazówek. Inni mogą przestać brać leki, aby uniknąć nieprzyjemnych skutków ubocznych lub ponieważ uważają, że ich leki nie skutecznie leczą objawy.

W niektórych przypadkach ludzie pomijają dawki, aby przedłużyć ich działanie lub ponieważ nie mogą sobie pozwolić na natychmiastowe uzupełnienie recept. Chociaż wszystkie powyższe czynniki mogą wydawać się uzasadnionymi powodami, aby nie stosować leków zgodnie z zaleceniami, niewłaściwe stosowanie leków może często prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych i śmierci.

Najważniejszą korzyścią płynącą z prawidłowego stosowania leków zgodnie z zaleceniami jest lepszy stan zdrowia. Lekarze przepisują leki w celu leczenia objawów i pomocy w radzeniu sobie lub przezwyciężaniu pewnych schorzeń. Niestosowanie leków zgodnie z zaleceniami może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia, dłuższą rekonwalescencją, niepożądanymi skutkami ubocznymi, zaburzeniami używania substancji, śmiercią i innymi poważnymi schorzeniami wymagającymi intensywnego leczenia.

Korzyści z prawidłowego stosowania leków

Prawidłowe stosowanie leków może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze, które w przeciwnym razie zostałyby wydane na koszty opieki zdrowotnej związane z niewłaściwym zarządzaniem lekami, takimi jak hospitalizacja, wizyty na oddziałach ratunkowych i leczenie uzależnień. Wskazówki dotyczące przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami.

Przed użyciem nowego leku uważnie przeczytaj wszystkie wskazówki na etykiecie i poproś lekarza lub farmaceutę o pomoc i wyjaśnienie, jeśli jesteś zdezorientowany lub nie masz pewności, jak prawidłowo przyjmować lek. Może to zapobiec nieporozumieniom, które mogą prowadzić do przypadkowego podwojenia dawek lub użycia mniej niż zamierzone.

Twój lekarz lub farmaceuta może również wyjaśnić możliwe skutki uboczne, które możesz napotkać w przypadku niewłaściwego stosowania leku lub łączenia go z niektórymi innymi substancjami. Na przykład benzodiazepin nigdy nie należy mieszać z opioidami, ponieważ takie połączenie może spowodować przedawkowanie lub śmierć.

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami:

 • Stosuj leki codziennie o tej samej porze, aby zapobiec nakładaniu się dawek.
 • Miej pod ręką aktualną listę wszystkich leków, aby każdy lekarz i specjalista, z którym się spotykasz, mógł przeprowadzić badanie pod kątem potencjalnie śmiertelnych interakcji leków.
 • Sprawdź, czy twoje leki powinny być przyjmowane na pusty czy pełny żołądek.
 • Włącz leki do swojej codziennej rutyny, aby nigdy nie zapomnieć ich zażywania, na przykład przed wieczornym myciem zębów lub po zjedzeniu śniadania.
 • Używaj codziennych pojemników na tabletki, które pomogą Ci śledzić, czy przyjąłeś swoje dzienne dawki.
 • Napełniaj codziennie pojemnik na tabletki tego samego dnia co tydzień, aby uniknąć podwojenia dawek.
 • Kup nasadki z zegarem do wszystkich butelek z tabletkami, aby śledzić, kiedy ostatnio brałeś leki.
 • Nie udostępniaj ani nie rozdawaj leków. Ta praktyka jest nielegalna i niebezpieczna i może zaszkodzić tym, którzy przyjmują twoje leki bez ważnej recepty.
 • Zabierz ze sobą dodatkowe leki podczas podróży na wypadek, gdybyś został dłużej niż planowano.
 • Podczas podróży samolotem należy zawsze spakować leki do torby podręcznej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym zmianami temperatury i ciśnienia powietrza. Ponadto będziesz mieć go pod ręką, jeśli Twój bagaż zostanie zgubiony lub uszkodzony.
 • Nie należy przerywać stosowania leków, chyba że zaleci to lekarz, ponieważ nagłe odstawienie niektórych leków może prowadzić do poważnych skutków ubocznych.

Nawet jeśli ryzyko i korzyści płynące z danego leku nie są kwestionowane, różni ludzie będą podejmować różne decyzje, czy w konkretnym przypadku należy mu przyznać licencję lub przepisać go. Dlaczego to? Często zakładamy, że w obliczu jakiejkolwiek decyzji obejmującej szereg możliwych wyników, powinniśmy subiektywnie oszacować, jak ładny lub nieprzyjemny będzie każdy wynik, zważyć je prawdopodobieństwem wystąpienia każdego wyniku i intuicyjnie wybrać opcję o najwyższej wadze wynik. Ten tok rozumowania (znany jako subiektywna teoria oczekiwanej użyteczności) pośrednio stanowi podstawę wielu badań nad podejmowaniem decyzji związanych ze zdrowiem.

Ale w rzeczywistości ani pacjenci, ani członkowie organów regulacyjnych nie dokonują wyborów w ten zasadniczo racjonalny sposób. Na przykład ograniczenia naszej zdolności do przetwarzania informacji uniemożliwiają nam jednoczesne rozważenie wszystkich opcji, wyników i prawdopodobieństw. Te, na których się skupiamy, nieuchronnie będą miały na nas większy wpływ.

Niepokój związany z podejmowaniem decyzji (w niepewnych sytuacjach), który może wyrządzić nam, jako pacjentom, krzywdę (lub, jako profesjonalistom, może nas pozwać), zarówno wyolbrzymia wąskie skupienie naszej uwagi, jak i kieruje ją w kierunku bardziej zagrażających potencjalnych wyników. Nawet jeśli nie jesteśmy zaniepokojeni, mamy tendencję do stosowania strategii upraszczania w naszym postrzeganiu prawdopodobieństw i potencjalnych wyników.Na stronie https://www.huffpost.com/entry/when-surgeons-operate-on-two-patients-at-once_n_59663f02e4b03f144e2fc463 jest więcej przydatnych wiadomości.

Dodaj komentarz